finanční skupina      historie      kam směřujme?      certifikáty      tornáda     

Finanční skupina

Kam patříme?

Patříme do silné finanční skupiny, kterou tvoří:
BARTH - media, a. s. (reklamní agentura vlastnící přes 1000 reklamních ploch)
Autocentrum Pardubice, a. s. (autorizovaný prodejce vozů Škoda, Volkswagen, Seat a Fiat)
Autocentrum Hradec Králové, a. s. (autorizovaný prodejce vozů Audi)

www.barth.cz
www.autocentrum.cz

Historie

Jak jsme začali?

Historie společnosti:

2000    dne 19. 10. 2000 byla založena společnost Východočeská reklamní, a.s. jako dceřinná společnost BARTH-media, a.s., která měla za úkol rozšířit portfolio zákazníků ve východočeském regionu. Touto akvizicí se rozšířily subjekty v holdingu na čtyři, a to Autocentrum Pardubice, a.s. prodejce vozů Škoda, Seat, Volkswagen, FIAT, dále BARTH- media, a.s. – největší mediální agentura na Pardubicku, Autocentrum Hradec Králové prodejce vozů AUDI, VW, Škoda. Hlavním předmětem podnikaní naší společnosti byl stanoven kompletní reklamní fullservice pro naše zákazníky.

2001    od ledna 2001 zahajujeme činnost a rozvíjíme portfolio nových zákazníků. Mezi nové zákazníky přibyli Electra Trade, Pivovar Náchod, Kooperativa pojišťovna – pardubická centrála a mnoho menších firem.

2002    v tomto roce jsme se zaměřili na vyhledávání nových zákazníků středních a velkých rozměrů. Podařilo se nám navázat úspěchy se společnostmi jako British American Tobacco či Plzeňský Prazdroj, pro které jsme realizovali mnoho outdoorových nosičů.

2003    v roce 2003 jsme rozšířili nabídku námi poskytovaných služeb o venkovní média a stali jsme se výhradním vlastníkem na umísťovaní navigačních tabulích na sloupech trolejového vedení v Hradci Králové.

2004    našim hlavním cílem pro tento rok bylo vytvořit co nejlepší pracovní podmínky pro náš team. Pořizovali jsme nové technologie v řádu statisíců korun. V rámci našeho holdingu jsme otevřeli novou pobočku ve Starém Hradišti u Pardubic, kde jsme začali prodávat a servisovat vozy Seat.

2005    tento rok byl pro nás rokem stěhování a posilování pracovního teamu. Změnili jsme sídlo z Hradce Králové do Pardubic, kde sídlíme společně s naší mateřskou společností BARTH-media pod jednou střechou. Na konci tohoto roku náš holding otevřel nový autosalon AUDI v Hradci Králové.

2006    zahajujeme činnost v oblasti animačních POS a POP produktů a získáváme první zákazníky, například Philip Morris Slovensko a Baltické země, Coca Cola HBC Česká republika a další. V rámci našeho holdingu jsme otevřeli nový autosalon ŠKODA CENTRUM, který je největší prodejní autosalon značky Škoda ve východočeském kraji.

2007    tento rok byl pro nás rokem změn a úspěchů. Od 1.1. 2007 jsme původní společnost pod názvem Východočeská reklamní, a.s. rebrandovali na novou společnosti tornado cz, a.s. V září se nám podařilo získat ocenění ISO 9001:2001. Tento rok se stal naším nejúspěšnějším, a to díky novým zákazníkům jako Procter and Gamble, pro kterého jsme realizovali kampaň POS a POP produktů v 5 zemích Evropy.

2008    rok 2008 byl pro nás opět úspěšný a to díky vám. Oproti roku 2007 jsme navýšili obrat o 17,5%. V září se nám podařilo reauditovat ISO 9001:2001. V listopadu jsme vstoupili do asociace POPAI. Do portfolia našich zákazníků jsme rádi přivítali 3M ČESKO, s. r. o., pojišťovna VZP ČR, obchodní centrum FUTURUM Hradec Králové a Kolín. Vždy jsme kladli důraz na kvalitu poskytované práce, kreativitu, originalitu a hlavně také rozumnou cenu a ve stejném duchu pracujeme i dnes.

Kam směřujeme?

O co nám jde?

tornado cz, a.s. je společnost, kde vše do sebe zapadá a kde má vše své místo. Systém, ve kterém i ta nejmenší zakázka má tu nejvyšší prioritu. Systém, ve kterém „včas” znamená přesně, kde „rychle” znamená teď a kde slovo „uděláme” znamená slib.

Naše společnost je full service reklamní agentura, v rámci které Vám nabízíme kompletní služby v oblasti marketingových komunikací, plánování a realizaci reklamních kampaní, plánování, nákupy a monitoring médií, výrobu široké škály POP a POS materiálů, kreativní a grafická řešení reklam včetně vytvoření corporate identity či corporate designu, zajištění průzkumu a analýzy trhu a v neposlední řadě také plánování a realizaci akcí na podporu prodeje.

Certifikáty

Vaše jistota...

V průběhu roku 2007 se naší společnosti podařilo získat tyto certifikáty

odpady
certifikát
ISO9001czech
certifikát
ISO9001english
certifikát
asociace POPAI
certifikát

tornáda

něco teorie o tom, jak “to” funguje...

Co to vlastně je tornádo? Většina Středoevropanů si sice správně vybaví, že to je nějaký velmi silný vítr, případně že má podobu víru, ale tím znalosti často končí. Našincům se tornáda většinou pletou s hurikány, tajfuny či cyklóny, což je pravděpodobně způsobeno tím, že s většinou těchto jevů se setkáme spíš na televizní obrazovce než v přírodě. To pak automaticky navozuje jistý exotický nádech těchto pojmů a tím i jejich "praktickou nezajímavost", od níž je již jen krůček k zamlženosti, případně neznalosti jejich významu. Naproti tomu, jestliže tornáda a hurikány představují reálnou hrozbu pro značnou část obyvatel USA, je pro průměrného Američana obsah těchto pojmů naprosto zřejmý. Jak to s těmito pojmy tedy vlastně je?

Hurikán, tajfun a cyklón jsou jen různé místní názvy pro jeden typ atmosférického jevu - tropickou cyklonu. To je mohutný oblačný vír o průměru několika set kilometrů, vznikající nad tropickými moři, s délkou života kolem jednoho až dvou týdnů. Naproti tomu tornádo je sice též atmosférický vír, avšak podstatně menších horizontálních rozměrů (řádově desítky až stovky metrů), výrazně kratší doby života (desítky sekund až desítky minut), ale většinou výrazně silnější intenzity, který vzniká pod vertikálně mohutnou bouřkovou oblačností konvektivních bouří. Zatímco tropické cyklony působí relativně menší škody na obrovském území (čímž je však celková bilance škod značná), tornáda zpravidla působí značné lokální škody. Tropické cyklony je v současnosti již možné dobře monitorovat a předpovídat jejich další postup s několikadenním předstihem, tornáda se vyvíjejí téměř neočekávaně a výstraha před nimi bývá možná jen několik minut - výjimečně přes deset až dvacet minut - dopředu

tornádo Schéma tornáda:

1 - spodní základna oblačnosti bouře
2 - pomalu rotující "wall-cloud"
3 - rychle rotující vlastní tornádo
4 - kondenzační "chobot" (nebo "nálevka")
5 - prach a trosky, vířící nad zemským povrchem

   

Vyskytují se případy, kdy se na periferii tornáda vytvoří rozměrově menší, tzv. sekundární savé víry, které však svým destruktivním účinkem vysoce převyšují "nosné" tornádo. Vyskytují se případy, kdy vlastní tornádo je velmi slabé, případně se ani nedotýká zemského povrchu (pak by ale nemělo být jakožto tornádo vůbec označeno...), avšak jeho sekundární savé víry způsobí značné škody. Pro tyto víry je charakteristická velmi krátká doba života (řádově sekundy či desítky sekund), což má za následek vysoce lokalizované škody. Jelikož však tyto podružné víry jsou charakteristické právě (a pouze) pro tornáda, pak i jev, který by svou intenzitou nebyl klasifikovatelný jakožto tornádo, avšak na němž se tyto podružné víry vyskytnou, bývá automaticky za tornádo považován.

Mezi tornáda lze zpravidla zařadit i obdobné jevy nad mořem, označované v češtině jako vodní sloup nebo vodní smršť (angl. waterspout). Nelze sem však zařadit různé prašné nebo písečné víry drobnějších rozměrů a slabší intenzity, které se vyskytují při vyšších teplotách zemského povrchu, a to většinou za bezoblačného počasí nebo pod drobnou konvektivní oblačností. Občas si lidé pletou tornáda a tromby s jevy, které s trombami (natož s tornády) nemají nic společného. Jak je snad z uvedeného patrné, je klasifikace jevu jakožto tornáda do značné míry subjektivní, mohou se vyskytnout případy na hranici tohoto pojmu. Jelikož však příroda nezná "škatulkování" (což je ostatně jenom pomůcka lidí pro usnadnění života), je výskyt těchto jevů "na pomezí definice" naprosto přirozený... dopředu.


domů     kontakty     oblíbené       odkazy     mapa serveru     Copyright 2008-2012 tornado.cz, a.s.
quick navi
crystal motion displej   writing board displej   mirror displej   cling displej   EL fólie   floating displej   ultra-tenký LED displej   plasma electric displej   lentikulární tisk   multicolor displej   crystal ultra-tenký displej   LCD panely   moving image displej   tisk a multimedia   billboard   citylight   navigační systémy   full service reklama